Phương pháp thiết lập MetaMask (phiên bản iPhone)

Ứng dụng MetaMask là một ví mà bạn mở trên thiết bị di động hoặc trình duyệt máy tính của mình. Lấy thế giới thực làm ví dụ, tài khoản của sàn giao dịch tiền ảo = tài khoản ngân hàng và ví = ví được đặt trên thiết bị đầu cuối di động hoặc máy tính cá nhân. Cần có ví khi giao dịch KSD, vì vậy chúng tôi sẽ giải thích cách cài đặt và thiết lập ví MetaMask trên iPhone của bạn.
1. Tìm kiếm [MetaMask] trong App Store và cài đặt nó

2. [Chào mừng bạn đến với MetaMask] được hiển thị, vì vậy hãy nhấn vào [Bắt đầu].

3. [Thiết lập ví] được hiển thị, vì vậy hãy nhấn vào [Tạo ví mới].
4. [Vui lòng giúp chúng tôi cải thiện MetaMask] được hiển thị. Nếu bạn đồng ý, hãy nhấn vào [Đồng ý]. Nếu bạn không đồng ý, hãy nhấn vào [Tôi không đồng ý].
5. [Tạo mật khẩu] sẽ được hiển thị. Hãy nhập mật khẩu dạng chữ và số có 8 ký tự bất kỳ trở lên vào [Mật khẩu mới] và [Xác nhận mật khẩu]. Nếu bạn muốn mở khóa bằng Face ID, hãy để mặc định và nếu bạn không muốn mở khóa, hãy sử dụng thanh trượt để tắt tính năng này. Chọn [Tôi hiểu rằng MetaMask không thể khôi phục mật khẩu này] và nhấn vào [Tạo mật khẩu].
6. Nếu bạn đặt mở khóa bằng FaceID, [Bạn có muốn cho phép “MetaMask” sử dụng FaceID không? ] Được hiển thị, vì vậy hãy nhấn vào [OK].
7. [Ví an toàn] được hiển thị. Nhấn vào [Bắt đầu].
8. [Viết ra cụm từ khôi phục bí mật] được hiển thị. Nhấn vào [Xem].
9. Cụm từ khôi phục sẽ được hiển thị, vì vậy hãy viết ra các từ 1 đến 12 theo thứ tự. Sau đó, bạn sẽ được yêu cầu xác nhận cụm từ khôi phục, vì vậy bạn có thể chụp ảnh màn hình, nhưng tốt hơn là ghi nó vào một bản ghi nhớ. Sau khi viết ra cụm từ khôi phục, hãy nhấn vào [Tiếp tục]
10. [Xác nhận cụm từ khôi phục bí mật] sẽ được hiển thị, vì vậy hãy nhấn vào các từ để sắp xếp chúng. * Không thể sử dụng cụm từ khôi phục này vì hình ảnh là mẫu.
11. Khi [Thành công] được hiển thị bằng văn bản màu xanh lục, hãy nhấn vào [Hoàn tất sao lưu].
12. Khi [Chúc mừng] hiển thị, quá trình cài đặt MetaMask và cài đặt ban đầu đã hoàn tất, vì vậy hãy nhấn vào [Hoàn tất].

Kết nối với mạng BSC (BNB)

1. Đây là màn hình ban đầu sau khi thiết lập hoàn tất. Ngay sau khi thiết lập ban đầu, bạn đã kết nối với mạng Ethereum, vì vậy hãy kết nối với mạng BSC (BNB) và chuyển sang. Nhấn vào [Wallet] ở đầu màn hình.
2. [Mạng] sẽ được hiển thị. Nhấn vào [Thêm mạng] để thêm mạng mới.
3. Nhấn vào [Thêm] trong [Chuỗi thông minh BNB]
4. Màn hình xác nhận sẽ xuất hiện hỏi bạn có muốn thêm mạng mới hay không, vì vậy hãy nhấn vào [Phê duyệt].
5. Vì [Mạng chuỗi thông minh BNB] đã được thêm vào làm mạng mới, bạn sẽ được hỏi có muốn chuyển không, vì vậy hãy nhấn vào [Chuyển sang mạng].
6. Nếu [BNB Smart Chain] được hiển thị trong [Wallet] ở đầu màn hình, bạn đã hoàn tất.
7. Bạn có thể sao chép địa chỉ ví vào khay nhớ tạm bằng cách nhấn vào tâm (phần 0x443C… D01B trong màn hình mẫu).
Điều này hoàn tất quá trình cài đặt và thiết lập MetaMask. Nó sẽ được phản ánh nếu bạn gửi BNB từ sàn giao dịch tiền ảo đến địa chỉ ví được sao chép vào khay nhớ tạm.