Đóng góp cho “Cộng đồng $ KSD”

 

Cộng đồng của chúng tôi được hỗ trợ bởi các tình nguyện viên.

Và “Kế hoạch Dự thảo Cộng đồng Tình nguyện viên $ KSD” sẽ được thúc đẩy bằng cách quyên góp.

 

Tất nhiên, chúng tôi tin rằng điều đó sẽ làm tăng giá trị của $ KSD.

 

Vui lòng đóng góp bằng $ BNB hoặc $ KSD.

0x338C990Bd109cB2332ccef926DB5a59091B7DaaD

⇒ Kiểm tra tại đây để biết số dư đóng góp hiện tại.

Cảm ơn tất cả “gia đình Kishida” vì những đóng góp của họ.

Chúc bạn may mắn.