Sự kiện đặt tên KSDGIRLS đầu tiên được tổ chức!

 

KSD GIRLS hay nhất (phiên bản 1) được sinh ra bởi người chiến thắng trong cuộc thi KSD GIRLS Project, rei!

 

Cùng với đó, một sự kiện đặt tên KSD GIRLS đang được tổ chức.

 

■ Điều kiện tham gia

1. Theo dõi tài khoản Twitter chính thức

2. Thích & Trích dẫn Tweet này Tweet tên của cô ấy mà bạn nghĩ trên RT!

 

■ Kết quả tham gia

KSD GIRLS NFT sẽ được trao cho 20 người bằng cách rút thăm và 1 người được trao giải xuất sắc

 

■ Thời gian duy trì

Nó vẫn chưa quyết định

 

Chúng tôi mong được sự tham gia của bạn!