Các kế hoạch do cộng đồng $ KSD nghĩ ra

 

chúng tôi có một kế hoạch vững chắc.

Và chúng tôi đang nỗ lực từng ngày để hiện thực hóa kế hoạch đó.

 

Kiểm tra những điều thú vị nhất

“$ KSD Volunteer Community Draft Plan”

 

*Kế hoạch cuối cùng sẽ được thực hiện bởi 42 tình nguyện viên tập trung tại Discord.
$ KSD là tiền thuế 0%, LP khóa 25 năm, tiền xu thuần Nhật.
Nó được tạo ra với mục đích phát triển nó như một khoản đầu tư vững chắc, không phải là một đối tượng đầu cơ.
Có rất nhiều kế hoạch nội dung sẽ làm cho cuộc sống của bạn trở nên thú vị thông qua sự tăng trưởng của $ KSD. Đây là một phần của nó
Chúng tôi đang lập kế hoạch và điều chỉnh để hiện thực hóa trong tương lai gần.

 

Ngoài ra, các kế hoạch liên tục phát triển và các dự án mới đang được tiến hành.