Damon President KSD NFTs launch ve

NFT cuối cùng đã được ra mắt! !

NFT đầu tiên của $ KSD là “Damon President KSD”

Nhiều mẫu khác nhau như biểu cảm khuôn mặt, hình nền, đồ dùng và hình nền hiếm cũng có sẵn!

 

Check it out at OpenSea